Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie kostela II

17. 1. 2011

 

                                                             Důkladná oprava zkostel.jpgačala v roce 1876. Staré klenutí bylo rozebráno a nahrazeno lehkým dřevěným a byl také vybudován nynější hlavní vchod do chrámu. Původně se vstupovalo do kostela ze severní strany. Roku 1884 byl vybudován vchod nynější. Výlohy na tuto opravu činily 5000 zlatých.
V roce 1886 byly zakoupeny z milodarů farníků, za 1200 zlatých, varhany od mistra Neujeta z Nového Jičína. V roce 1913 byly opraveny firmou Tuček z Kutné Hory a v roce 1937 bylo ruční šlapání měchů nahrazeno pohonem elektrickým.
 
Již roku 1891 bylo v kostele zavedeno elektrické osvětlení, elektřinu vyráběl parní stroj v místním pivovaře. Tehdejší majitelé bratři Kubelkové poskytovali elektrický proud kostelu zdarma. Roku 1921 bylo osvětlení připojeno na síť, která byla napájena elektrárnou v Unčovicích.
V roce 1892 byly schody kostela opatřeny železným zábradlím a brankami a byly také vysázeny kaštany kolem kostela. Další oprava, vnější omítky kostela, byla provedena v roce 1901.
 
C K. vojenskou správou byly 20.10.1916 zabaveny zvony. Zvon Svatý Petr a zvon Pavel o váze 1350 kg byl na věži rozbit, zvon Svatý Florian byl z věže shozen, sanktusový zvon o váze 34 kg byl snesen. Nové zvony byly ulity v roce 1925 v Chomutově v dílně Richarda Herolda. Cena za zvony byla 55 690 Kč. Byly to čtyři zvony (zvon o váze 1114 kg, zvon G o váze 612 kg, zvon A 412 kg a malý zvon 54 kg). Z nařízení protektorátu Čech a Moravy byly zvony 8. 4. 1942 opět odebrány k válečným účelům. Po skončení druhé světové války byly zvony nahrazeny reprodukovaným záznamem zvonění přes reproduktory umístěné na věži kostela.
   
Další generální oprava kostela se konala za P. Josefa Šenkyříka v roce 1970-74, kdy byla provedena oprava omítek celého kostela včetně věže, střecha na hlavní lodi byla pokryta novým eternitem a věž kostela měděným plechem. Bylo instalováno teplovzdušné topení, vytápělo se naftou, kostel byl nově vymalován, bohužel byl přemalována původní stropní malba - Obrácení Svatého Pavla u Damašku. Kaštany kolem kostela byly vykáceny, práce i materiál byly hrazeny ze sbírek farníků.
 

V roce 1989 byla vyměněna okna včetně nové fasády na budově fary s některými vnitřními úpravami. V roce 1991 došlo k výměně oken v kostele, které vyrobila firma p.Suchého v Horce n/M. Obě akce prováděl p.Křížek za vydatné pomoci farníků.